Šanca oceniť výnimočné projekty a iniciatívy na poli vzdelávania dospelých

 

S cieľom popularizovať celoživotné vzdelávanie sa Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR rozhodla každoročne vyhlasovať Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (Cena AIVD SR). Ako povedal prezident AIVD SR Klaudius Šilhár, hlavnou ambíciou je „oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov na trhu celoživotného vzdelávania – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.

Stanovenie počtu a obsahu jednotlivých kategórií rovnako ako aj menovanie päťčlennej poroty zloženej z nezávislých odborníkov je každý rok úlohou Výkonného výboru AIVD SR. V roku 2024 bude Cena AIVD SR udelovaná v štyroch kategóriách:

  • Vzdelávací projekt

  • Prínos v oblasti vzdelávania dospelých

  • Popularizácia vzdelávania dospelých

  • Samospráva


NOMINAČNÝ FORMULÁR (nominovať môžete do 10.9.2024, ceny AIVD SR budú udelované 14.10.2024)


 

Cena Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

Udeľovanie Ceny AIVD SR za rok 2023

Ocenení 2023

Kategória: Vzdelávací projekt

Ocenenie získala: Mareena, o.z.

Cenu prevzala: Mgr. Miriama Bošelová

www.mareena.sk

 


Kategória: Samospráva

Ocenenie získal: Banskobystrický samosprávny kraj

Cenu prevzali: PaedDr. Janka Pálková, PhD. a Mgr. Michaela Mudroňová 

www.dobrykraj.sk 

 


Kategória: Prínos v oblasti vzdelávania dospelých

Ocenenie získal:  Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Cenu prevzal: Ing. Milan Fančovič

www.ibp.sk

 


Kategória: Popularizácia vzdelávania dospelých

Ocenenie získalo: Národné osvetové centrum

Cenu prevzal: Erik Kriššák, generálny riaditeľ NOC

www.nocka.sk 

 


Ocenení 2022

Kategória: Vzdelávací projekt

Ocenenie získalo: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica za projekt Komenského inštitút

Cenu prevzala: Mgr. Zuzana Labašová, riaditeľka Komenského inštitútu

https://zivica.sk/projekt/komenskeho-institut/

https://komenskehoinstitut.sk


 

Kategória: Prínos v oblasti vzdelávania dospelých

Ocenenie získala: doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.


 

Kategória: Popularizácia vzdelávania dospelých

Ocenenie získalo: Lifestarter o.z. za festival Učiaca sa Trnava

Cenu prevzal: Mgr. Michal Koricina, PhD., výkonný riaditeľ Lifestarter o.z.

https://www.uciacasatrnava.sk/ 


 

Kategória: Samospráva

Ocenenie získalo: mesto Trenčín za projekt Trenčín recykluje

Cenu prevzali: Patrik Žák, B.S.B.A., zástupca primátora mesta Trenčín a Bc. Zuzana Čachová, Útvar životného prostredia mesta Trenčín

https://www.trencinrecykluje.sk/


Ocenení 2021

 

Kategória Prínos v oblasti vzdelávania dospelých

PDCS, o.z.

Cenu prevzal: Mgr. Filip Vagač, riaditeľ a senior konzultant PDCS

 


 

Kategória Popularizácia vzdelávania dospelých

Katedra pedagogiky a andragogiky UMB v Banskej Bystrici / Edukácia dospelých

Cenu prevzal: prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Katedra andragogiky UMB v Banskej Bystrici

 


 

Kategória Vzdelávací projekt

Aj Ty v IT

Cenu prevzala: Ing. Petra Kotuliaková, PhD., riaditeľka Aj Ty v IT

 


 

Kategória Samospráva

Spišská Nová Ves / Univerzita tretieho veku

Cenu prevzali: Ing. Janka Brziaková, koordinátorka Univerzity tretieho veku Spišská Nová Ves

Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves

 


 

Kategória Age Management

PaedDr. Ilona Hegerová

Cenu prevzala: PaedDr. Ilona Hegerová, riaditeľka Slovenskej asociácie age managementu


 

Ocenení 2020

 

Univerzita tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória prínos v oblasti vzdelávania dospelých


 

Academia Istropolitana Nova

Kategória vzdelávací projekt


 

Národná podporná služba EPALE SLOVENSKO, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Kategória popularizácia vzdelávania dospelých


 

Mesto Pezinok

Kategória samospráva


 

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV

Kategória Age management

 

Ocenení 2019

 

Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Kategória prínos v oblasti vzdelávania dospelých

 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Kategória vzdelávací projekt

 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Kategória popularizácia vzdelávania dospelých

 

mesto Zvolen

Kategória samospráva

 

dm drogerie markt, s.r.o.

Kategória Age management

 

Videozáznam Cena AIVD 2019

Tlačová informácia Cena AIVD 2019

 

 

Ocenení 2018

 

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Kategória prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

 

Nezisková organizácia Človek v ohrození za aktivity realizované v obci Kojatice

Kategória vzdelávací projekt

 

Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Kategória popularizácia celoživotného vzdelávania

 

 

Ocenenie 2016

 

V roku 2016 sa pri príležitosti 25. výročia založenia AIVD v SR Výkonný výbor rozhodol výnimočne udeliť iba jedno ocenenie za významné prispenie k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku:

The European Association for the Education of Adults (EAEA)

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny AIVD na rok 2016 sa uskutočnilo 17.októbra 2016 v rámci Týždňa celoživotného učenia 2016.

 

 

Ocenení 2015

 

PhDr. Zdeňek Palán, PhD.

Kategória prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

 

IT v kurze / Aptech Europe

Kategória vzdelávací projekt

 

Fórum pre pomoc starším – občianske združenie

Kategória popularizácia celoživotného vzdelávania

 

Viac o Cene AIVD 2015

 

 

Ocenení 2014

 

Mgr. Irena Fonodová

Kategória prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

 

Ľudové umelecké remeslá / Tradičné ľudové umelecké remeslá, o.z.

Kategória vzdelávací projekt

 

podujatia Trampolína a Choices / VOICES n.o.

Kategória popularizácia celoživotného vzdelávania

 

Viac o Cene AIVD 2014

 

 

Ocenení 2013

 

Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.

Kategória prínos v oblasti celoživotného vzdelávania

 

Maxman University / Maxman Consultants, s.r.o.

Kategória vzdelávací projekt

 

spoločnosť Education.sk

Kategória popularizácia celoživotného vzdelávania

 

Viac o Cene AIVD 2013

 

 

Od roku 2018 sa k iniciaíve pridáva aj  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a vyhlásilo Cenu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za rozvoj celoživotného vzdelávania. Pôjde o putovnú cenu pre osobnosť alebo organizáciu vzdelávania dospelých. Cenu bude udeľovať minister školstva raz ročne v rámci Týždňa celoživotného učenia a Európskeho týždňa odborných zručností.


Ďalšie informácie:

tajomnik@aivd.sk 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, Baštová 7, 811 03 Bratislava