Organizátor podujatia


         Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR


       Podujatie TCU 2019 sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.


 

Generálny partner TCU


           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

 

Hlavní partneri TCU


                          Elektronická platforma vzdelávania dospelých (EPALE)

 

                          Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

                           Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

                                Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

 

Partneri TCU


    

                                IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže

 

                                 Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií

 

                                             Národné osvetové centrum

 

                                   Erasmus+


                                            Expodom.sk