Organizátor podujatia


       Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Generálny partner


       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Hlavní partneri


 

         Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

 

        Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

        IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže

 

        Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií

 

 

Partneri


        Trexima Bratislava, s.r.o.

 

                  Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

                  Národné osvetové centrum

 

                Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

                Erasmus+