Organizátor podujatia


         Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Generálny partner TCU 2018


 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Hlavní partneri TCU 2018


 

 

                          Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

                          Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

                                       Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

 

Partneri TCU 2018


    

                                    Elektronická platforma vzdelávania dospelých (EPALE)

 

                                    IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže

 

                                    Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií

 

                                                Národné osvetové centrum

 

                                     Erasmus+