Dobré ráno, Slovensko

Týždeň celoživotného učenia | 08.06.2020 09:39

Ranná relácia "Dobré ráno, Slovensko" (RTVS - Rádio Slovensko) priniesla niekoľko vstupov, ktoré sa venovali téme vzdelávania dospelých.


TCU 2020 pod strechou nového stanu!

Týždeň celoživotného učenia | 21.01.2020 21:23

Nový stan ako sponzorský darček


Newsletter AIVD / november 2018

Týždeň celoživotného učenia | 24.11.2018 19:40

Novinky z oblasti vzdelávania dospelých


Týždeň celoživotného učenia podporuje Agendu 2030

Týždeň celoživotného učenia | 23.09.2017 14:41

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov je doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Kľúčovými princípmi Agendy 2030 vytýčenými v dokumente schválenom Valným zhromaždením OSN v septembri 2015 „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“ sú transformácia, integrácia a univerzálnosť. 


Týždeň celoživotného učenia 2017 pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

Týždeň celoživotného učenia | 08.09.2017 15:39

Slovenská komisia pre UNESCO vyjadrila plnú podporu AIVD SR a ocenila dlhodobú aktivitu zameranú na podporu vzdelávania na všetkých úrovniach. Udelenie záštity zo strany Slovenskej komisie pre UNESCO je pre nás nielen cťou ale aj záväzkom. Veríme, že spolu so silnými partnermi pomôžeme tvoriť kvalitné prostredie pre vzdelávanie dospelých na Slovensku.

Podporný list - udelenie záštity SK UNESCO nad podujatím "Týždeň celoživotného učenia"


Učiace sa mestá 2017

Týždeň celoživotného učenia | 05.04.2017 12:28

Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku uskutoční v dňoch 9 - 15.10.2017.

 


Panelová diskusia k reforme "Učiace sa Slovensko"

Týždeň celoživotného učenia | 05.04.2017 11:25

v utorok 25. apríla 2017 o 11:00 hod. sa v bratislavskom Satori stage uskutoční panelová diskusia k reforme „Učiace sa Slovensko“ zameraná na ďalšie vzdelávanie.


Rozhovory / Týždeň celoživotného učenia na Slovensku (video)

Týždeň celoživotného učenia | 09.11.2016 15:42

Záznam televízie StredTV z niektorých podujatí konaných v roku 2016 v rámci Týždňa celoživotného učenia.


Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku uskutoční od 17. do 23. októbra 2016

Týždeň celoživotného učenia | 22.09.2016 18:50

Vo viacerých európskych krajinách sa tradične organizujú rôzne podujatia zamerané na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom Týždeň celoživotného učenia už po šestnásty raz. Hlavným koordinátorom je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), pričom aj nad aktuálnym ročníkom prevzali záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.


Záštitu nad Týždňom celoživotného učenia prevzali minister práce Ján Richter a minister školstva Peter Plavčan

Týždeň celoživotného učenia | 14.06.2016 09:38

Minister školstva Peter Plavčan a minister práce Ján Richter pozitívne reagovali na náš list a prevzali záštitu na 16. ročníkom podujatia Týždeň celoživotného učenia, ktoré sa na Slovensku uskutoční v termíne 17-23.októbra 2016.