Záhorské osvetové stredisko v Senici

Základným poslaním Záhorského osvetového strediska je v súlade s osvetovým zákonom uchovávanie a šírenie ľudových tradícií a zvyklostí. Osvetové strediská sú nositeľmi kultúrnej politiky štátu a zameriavajú sa i na oblasť celoživotného vzdelávania a výchovy zmysle naplnenia vládnych programov .

Zoznámte sa: Jozef Miloslav Hurban

11.10.2017 17:00 - Senica

Popis

Zoznámte sa: Jozef Miloslav Hurban Prednáška, ktorá má predstaviť osobu J. M. Hurbana , ktorého 200. výročie narodenia si pripomíname v tomto roku. Cieľom prednášky je predstaviť Jozefa Miloslava Hurbana ako človeka, ale i ako génia nášho národa, ktorý za jeden ľudský život stihol toho naozaj veľa.


Miesto konania:

Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, Senica


Kontaktná osoba:

Nina Gurínová

Telefón: 034/6543205

Email: gurinova.nina@zupa-tt.sk

Odkaz

www.zupa-tt.sk