Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

pomoc a podpora klientom - predovšetkým deťom materských škôl, žiakom základných a stredných škôl. Zaručujeme profesionalitu, empatický prístup a diskrétnosť. Samozrejmosťou v našej práci je oboznámenie s postupom vyšetrenia a poučenie. Všetky ďalšie kroky sa realizujú len základe súhlasu a s vedomím zákonného zástupcu alebo plnoletého klienta.

Životológia pre výchovných poradcov

09.10.2018 09:00 - Bratislava

Popis

Životológia výrazne dopĺňa vedomosti a poznatky získané v klasickom školskom systéme o zručnosti, ktoré mladý človek využíva na úspešné zvládnutie každodenných životných výziev a náročných situácií v oblasti vzťahov, úspechu, poznaniu a pochopeniu samého seba, nasmerovania svojho života. Pomocou mentorov mladých učí zábavnou formou rozvíjať svoje sebapoznávacie, komunikačné, vodcovské a sociálne zručnosti na to, aby mohol plne využívať svoj potenciál.


Program sa zaoberá 4 oblasťami života:

VNÚTROVEDA - spoznaj a pochop seba samého

VZŤAHOLÓGIA - náuka o vzťahoch - pochop vzťahy s rodičmi, autoritami, svoje prvé lásky, nauč sa mať rád sám seba

KARIÉRISTIKA - zisti, čo ťa baví, ako v tom dosiahnuť úspech, naučíš sa komunikovať a pravidlá vodcovstva

ZDRAVÍČKO - prelína sa celým programom - starostlivosť o zdravie tela, ducha a rozumu. Vnášame potrebu spánku, pohybu, stravy, duševného zdravia.


Lektor: Mgr. Henrieta Holúbeková, MŠVVŠ SR

Miesto konania: V-klub, Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava


Viac informácií na www.zivotológia.sk  

Odkaz

http://cpppapba5.sk/sk