Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

HZOS je kultúrnou, vzdelávacou a metodicko-poradenskou inštitúciou, ktorej cieľom je rozvoj nehmotnej a hmotnej kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest, obcí a regiónu. 

Zdravou výživou k zdravému srdcu

21.10.2016 13:00 - Vranov nad Topľou

Popis

Stále väčšie percento populácie ohrozujú srdcové ochorenia. Ich nebezpečenstvo spočíva najmä v tom, že príznaky nemusia byť jasne viditeľné. Ako sa starať o srdce a ako znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení aj to sú podtémy besedy - Zdravou výživou k zdravému srdcu o ktorej porozprávajú lektorky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove n. T. - a to Mgr. Antónia Ivanová PhD a Mgr. Anna Janoková. Téma je adresovaná nielen seniorom ale aj širokej verejnosti.


Miesto konania:

Výstavná sieň budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n.Topľou


Kontaktná osoba:

Mgr. Anna Gdovinová - riaditeľka

Tel.: 057/4422871

Email: hzos@stonline.sk


Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou je kultúrnou, vzdelávacou a metodicko-poradenskou inštitúciou, ktorej cieľom je rozvoj nehmotnej a hmotnej kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest, obcí a regiónu. Vedie k pozitívnemu využívaniu voľného času pôsobením v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, záujmového vzdelávania, kultúrno-výchovnej a kultúrno-spoločenskej činnosti a voľno-časových aktivít. Venuje sa tiež sociálnej prevencii, práci s národnostnými minoritami a marginalizovanými skupinami obyvateľstva. Vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje národné tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva. HZOS vo Vranove nad Topľou do 30.06.2015 zorganizovalo kultúrne a vzdelávacie podujatia, súťaže, prehliadky, výstavy, semináre, školenia, tvorivé dielne a slávnosti regionálneho, krajského, celoštátneho a medzinárodného charakteru.

Odkaz

http://www.osvetavranov.sk/