Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok 06001

Nezisková organizácia, venujeme sa prevažne mladým ľuďom z ohrozených skupín, hlavne z osád, marginalizovaného prostredia. Ponúkame aj kurzy ďalšieho vzdelávania.

Workshop / Možnosti ďalšieho vzdelávania pre ohrozené skupiny obyvateľstva

26.11.2018 13:00 - Krížová Ves

Popis

Cieľom workshopu je oslovenie obyvateľov v Krížovej Vsi o možnostiach ďalšieho vzdelávania. Nakoľko viacero z nich nemá ukončené ani základné vzdelanie, ponúknutá im bude aj možnosť si ho dokončiť a následne pokračovať v štúdiu. Predstavené budú aj možnosti ďalšieho vzdelávania.


Kontaktná osoba:

Mgr. Anna Jurgovianová

Telefón: 0907 978 810

Email: soukk.riaditel@gmail.com

Odkaz

http://www.ssos-kezmarok.sk