WLB consortium

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK  v Bratislave

Slovenská asociácia age managementu

Work-life balance

15.11.2021 13:00 - Bratislava

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK  v Bratislave a Slovenská asociácia age managementu si Vás dovoľujú srdečne pozvať na medzinárodnú konferenciu zameranú na zosúľaďovanie pracovného a súkromného života.


Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic, together with the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava and Slovak Age Management Association cordially invite you to the international conference on work-life balance.


15.11.2021, 13:00 - 15:30

Miesto konania / Venue: Hotel Avance, Medená 9, Bratislava


Program

12:30 – 13:00 Registrácia a uvítacia káva

13:00 - 13:10 Privítanie / Klaudius Šilhár, AIVD SR

13:10 - 13:40 Work - Life Balance / Petr Otáhal, AOA Česká republika

13:40 – 14:10 Nástroje WLB

 • Angeliki Giannakopoulou, Dafni KEK (Grécko) 
 • Francisca Borges, Joana Rocha, Amar Terra Verde (Portugalsko)

14:10 - 14:30 Prestávka na kávu

14:30-15:30 Čo je v ére covidu potrebné na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom?

 • Anna Hudáková, People & Culture Strategist
 • Miroslava Jandorfová, člen predstavenstva a HR riaditeľka NN poisťovne
 • Petr Otáhal, prezident Zväzu personalistov Českej republiky
 • Juraj Chromiak, Chief HR Officer Medusa Group

Panelová diskusia moderovaná Klaudiou Bednárovou

15:30 Záver konferencie


Draft programme

12:30 – 13:00 Registration and welcome coffee

13:00  13:10 Opening / Klaudius Silhar, AIVD

13:10 – 13:40 Work-life balance / Petr Otahal, AOA Czech republic

13:40 – 14:10 WLB tools 

 • Angeliki Giannakopoulou, Dafni KEK  (Greece)
 • Francisca Borges, Joana Rocha, Amar Terra Verde (Portugal)

14:10 – 14:30 Coffee break

14:30 – 15:30 What is needed in post-covid era to improve work-life balance?

 • Anna Hudáková, People & Culture Strategist
 • Miroslava Jandorfová, Member of the Board of Directors and HR Director of NN Insurance Company
 • Petr Otáhal, President of the Association of Human Resources of the Czech Republic
 • Juraj Chromiak, Chief HR Officer Medusa Group

Panel discussion moderated by Klaudia Bednarova

15:30 Closing remarks


Simultánne tlmočenie: slovenčina, angličtina.

Simultaneous interpretation: Slovak, English.


REGISTRÁCIA / REGISTRATION

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

We cordially invite you and look forward to meeting you in Bratislava :)


Presentations and discussions will take place within the framework of the KA2 Erasmus+ project: Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women (Project number: 2019-1-CZ01-KA204-061180.

Odkaz

www.aivd.sk