Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Štúrovo

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 943 03 Štúrovo

 

Vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov

17.10.2016 08:00 - Štúrovo

Popis

Miesto konania: 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 943 03 Štúrovo

 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Zita Mészárosová

Email: zitatec@gmail.com


Stredná odborná škola - Szakközépiskola

 

Štvorročné študijné odbory: 

6352 M obchod a podnikanie

2697 K  mechanik elektrotechnik

6442 K obchodný pracovník

2413 K  mechanik strojov a zariadení

 

Trojročné učebné odbory: 

2487 H 01 autoopravár - mechanik

3678 H inštalatér

2466 H mechanik opravár 02 stroje a zariadenia

2433 H obrábač kovov

2683 H elektromechanik 02 stroje a zariadenia

3684 H strechár

6460 H predavač

6475 H technickoadministratívny pracovník

Odkaz

http://sos-sturovo.edupage.org/