Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov a svojimi aktivitami zvyšuje ich profesijný a spoločenský status.  Hlavnými aktivitami sú vzdelávacie kurzy/školenia, workshopy a konferencie nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť a firmy.

Vzdelávanie inak

09.10.2017 15:00 - Banská Bystrica

Popis

Diskusný workshop na tému z III. konferencie ALKP „VZDELÁVANIE INAK“.

S priaznivcami celoživotného vzdelávania budeme diskutovať na témy kreativita vo vzdelávaní a  skúsenosťou k úspech. Pri tom nezabudneme ani na  tému rozvíjania slabých stránok, ktoré nám prinesú priemernosť. Pri rozvoji silných stránok sa staneme jedineční.

Príďte diskutovať medzi svojich na témy, ktoré Vás môžu zaujať a profesionálne posunúť.


Miesto konania:

Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica


Kontaktná osoba:

Emília Jányová Lopušníková

Tel.: +421 919 185 148

Tel.: +421 915 871 692

E-mail: alkp@alkp.sk

Odkaz

http://alkp.sk/