Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Štátny inštitút odborného vzdelávania svojím rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. 

Vzdelávajme moderne

23.11.2018 09:30 - Bratislava

Popis

Národná podporná služba EPALE Vás pozýva na seminár Vzdelávajme moderne 23. 11. 2018 v Bratislave.

Seminár je súčasťou odborného programu Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa koná 22. -23. 11. 2018 v Národnom osvetovom centre, Nám. SNP 12, Bratislava.


PROGRAM:


9:30 - 10:00 - Granty EHP a Nórska na podporu vzdelávania, štipendií, učňovského vzdelávania a podnikania mladých / https://www.eeagrants.sk 

Výskumná agentúra

 

10:00 - 11:30 - Zabi draka, poraz algebru - ako môže herný dizajn zlepšiť vzdelávanie

Oliver Šimko, gamification designer, Luducrafts, s.r.o.

Čo sa skrýva pod nálepkou gamifikácie a prečo sa o nej oplatí premýšľať v kontexte HR?

  • Motivácia a ako s ňou pracujú hry
  • Čo sú kľúčové nástroje gamifikácie a ako ich používať?
  • Case studies – ako môžu vyzerať príklady z praxe?
  • Ako namiešať gamifikáciu správne?
  • Na čo si dať pozor? Tipy a triky.

V prípade záujmu prihlášku odošlite do 19. novembra 2018.


Účasť na seminári je možná iba pre registrovaných používateľov platformy EPALE:

EPALE REGISTRÁCIA

Odkaz

www.ec.europa.eu/epale/sk