Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

Kultúrno-osvetová inštitúcia pre okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica, zriadená podľa zákona 189/2015 o Osvetovej činnosti. Zabezpečuje neformálne vzdelávanie pre dospelých a podporuje záujmovú umeleckú činnosť, čím napĺňa a podporuje kultúrne a vzdelávacie potreby obyvateľov regiónu, novými formami a témami. Sme členmi AKOI.

Úspech ukrytý v propagácii

20.10.2017 09:01 - Žiar nad Hronom

Popis

Úspech akéhokoľvek podujatia je v dobrej a kvalitnej propagácii. Organizátori podujatí v kultúrnych organizáciách, OÚ, OZ, NO, školách a iných subjektoch potrebujú poznať zákonitosti propagácie a prvky, ktoré navzájom súvisia (estetično, psychologické faktory, sociálne faktory, vekové skupiny, aktuálnosť, obsah, forma a pod.).

Nové vedomosti, ktoré účastníci na seminári získajú budú môcť využiť vo svojej práci pri organizovaní podujatí v obciach a mestách regiónu.

Praktická časť bude venovaná hodnoteniu prinesených propagačných materiálov, ktoré účastníci podujatia používali v minulosti - plagátov, bulletinov, banerov a pod. Výstup: -získanie nových vedomosti a praktických skúsenosti v oblasti propagácie.


Lektor: 
PhDr. Peter Murár, PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácia Trnava


Miesto konania:

Pohronské osvetové stredisko
Dukelských hrdinov 21
965 01  Žiar nad Hronom


Kontaktná osoba:

Mgr. Helena Žňavová

Telefón: 0905 215 848

Email: pos.riaditelka@osvetaziar.sk

Odkaz

www.osvetaziar.sk