OZ Lifestarter

Občianske združenie Lifestarter realizuje v rámci projektu Učiace sa Trnava množstvo aktivít, ktoré otvárajú možnosti rozvoja a podpory celoživotného vzdelávania pre širokú verejnosť. Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest (GNLC) a môže sa stať jedným z 230 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov. Žiadosť bola podaná koncom roka 2021.

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia a vytvárania učiaceho sa mesta, ktorý okrem iného reaguje aj na znepokojujúci fakt, že na Slovensku sa podľa Eurostatu po ukončení štúdia vzdeláva len 4,8% populácie. Cieľom projektu je vytvárať regionálnu víziu rozvoja vzdelávania, prepájať vzdelávacie organizácie a organizovať podujatia zamerané na popularizáciu učenia sa v každom veku. OZ Lifestarter, ktoré projekt v spolupráci s Mestom Trnava zastrešuje, stojí aj za členstvom Trnavy v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO. 

Učiaca sa Trnava

17.10.2022 10:00 - Trnava

Popis

Na pondelok, ktorý je aj Dňom bielej palice, pripravila Knižnica Juraja Fándlyho stretnutie s nevidiacim knihovníkom Júliusom Bartekom. 

Utorok sa bude niesť v znamení vzdelávania učiteľov – občianske združenie Lifestarter pokračuje v sérii EDUpoint workshopom s PaedDr. Monikou Šulovskou, PhD. o žiakoch s vývinovými poruchami učenia.  

V stredu 19.10.  bude prebiehať Psychologický večer na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity s témou Efektívna komunikácia v manželstve,lektorom bude psychológ Mgr. Mário Schwarz, PhD.  Keďže na tento deň pripadá aj Európsky deň pre zdravé prsia, okrem informačnej kampane na Trojičnom námestí môže verejnosť navštíviť prednášku na pôde Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 

Taktiež v stredu sa vo Flek klube, klube neformálnej psychologickej pomoci, uskutoční Ukrajinský večer spojený s diskusiou o kultúrnych rozdieloch a psychologickej podpore v neľahkých životných situáciách. 


Všetky detaily podujatí je možné nájsť na webovej stránke: https://www.uciacasatrnava.sk/tcu-2022/ 

Odkaz

https://www.uciacasatrnava.sk