OZ Lifestarter

Občianske združenie Lifestarter realizuje v rámci projektu Učiace sa Trnava množstvo aktivít, ktoré otvárajú možnosti rozvoja a podpory celoživotného vzdelávania pre širokú verejnosť. Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest (GNLC) a môže sa stať jedným z 230 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov. Žiadosť bola podaná koncom roka 2021.

Učiaca sa Trnava

23.09.2022 09:00 - Trnava

Popis

Festival "Učiaca sa Trnava" sa uskutoční dňa 23. septembra 2022 na pešej zóne v Trnave. 


Mesto Trnava sa 2. septembra 2022 stalo prvým slovenským učiacim sa mestom, patriacim do medzinárodnej siete UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC), a to na základe žiadosti, za ktorou stálo občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava.

Do spomínanej medzinárodnej siete bolo pridaných 77 nových učiacich sa miest zo 44 krajín sveta, na základe ich nominácii národnými komisiami pre UNESCO v príslušných krajinách a odporúčaní odbornej poroty. Trnava je tak ako jediné slovenské mesto zaradené medzi 294 miest po celom svete, ktoré na základe osvedčených postupov a politických iniciatív vytvárajú podnetné prostredie pre celoživotné vzdelávanie. Učiace sa mestá zároveň prepájajú vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a zapájajú do procesu tvorby zmien vo vzdelávaní dôležitých aktérov v oblasti vzdelávania a zástupcov verejnej správy čím podporujú kvalitu vzdelávania v celej SR.


PROGRAM


VideoPozvánka

O festivale Učiaca sa Trnava


 

Odkaz

https://www.uciacasatrnava.sk