Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z.

Občianske združenie zamerané na vzdelávanie dospelých, detí a mládeže. Poskytujeme jazykové kurzy, rekvalifikácie, odborné semináre a rôzne iné formy vzdelávania.

Týždeň otvorených dverí

17.10.2016 10:00 - Lučenec

Popis

Týždeň otvorených dverí v dňoch 17.-21.10.2016 v čase 10:00 – 16:00 hod


- poradenstvo v ďalšom vzdelávaní a ponuky vzdelávacích aktivít
- zdarma testovanie jazykových vedomostí
- rozhovory o úlohách a poslaní celoživotného vzdelávania za účasti regionálnych médií
- vzorové hodiny v jazykových kurzoch vo štvrtok 20.10.2016
- stretnutie zaslúžilých lektorov v piatok 21.10.2016


Kontaktná osoba:

Mgr. Ján Belko, predseda

Akadémia vzdelávania NOVOHRAD,o.z.

Partizánska 17

984 01 Lučenec

tel.: 0902 930 235

email: jan.belko@avnovohrad.sk

Odkaz

http://www.akademiavzdelavania.sk/sk/partneri/partner/akademia-vzdelavania-novohrad