Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. V súvislosti s neprofesionálnym umením Národné osvetové centrum pôsobí ako metodické pracovisko s celoslovenským zameraním pre oblasti folklór a folklorizmus, divadlo a umelecký prednes, hudba a zborový spev, výtvarná, fotografická, filmová a literárna tvorba. Vyhlasuje a odborne garantuje celoštátne postupové súťaže (z tých najstarších a najznámejších napr. Hviezdoslavov Kubín), organizuje tri celoštátne festivaly (Folklórny festival Východná, Scénická žatva a TVOR•BA), realizuje množstvo vzdelávacích aktivít a tvorí metodické materiály pre rozvoj neprofesionálnych umelcov, ich pedagógov, ale aj širšej verejnosti.

TVOR•BA 2½ - online festival neprofesionálneho umenia

01.12.2020 09:00 - Slovensko

Popis

Multižánrový festival neprofesionálneho umenia trochu inak.

Priestor pre umenie, vzájomné inšpirácie a radosť z tvorivosti prinesie opäť festival TVOR•BA.

Tentokrát sa výnimočne uskutoční ONLINE v termíne 1. – 6. decembra 2020. Keďže sezóna súťaží neprofesionálneho umenia prebehla v roku 2020 v „polovičnej forme“, program festivalu bude trochu iný, hlavne vizuálny a osvetový.

Do virtuálneho priestoru sa presunú diela najlepších výtvarníkov, filmárov a fotografov. Na aktuálne tvorivé prístupy v umení bude zameraných 15 online diskusií, webinárov a workshopov pre divadelníkov, folkloristov, filmárov a fotografov, výtvarníkov, literátov, hudobníkov a spevákov.

ONLINE TVOR•BA 2½ bude pre všetkých, ktorí majú radi umenie a tiež pre všetkých tých, ktorí sa chcú o ňom dozvedieť viac.

Celý festival bude možné sledovať online na webovej stránke festivalu TVOR•BA www.tvor-ba.sk a facebookovom profile Festival Tvor•BA.

Záznamy všetkých live streamov budú dostupné počas celého festivalu aj na YouTube kanáli Národného osvetového centra.


Kontaktná osoba

Tatiana Šišková

+421 918 817 142

tatiana.siskova@nocka.sk

Odkaz

http://www.tvor-ba.sk/2020/