Akadémia vzdelávania Čadca

Občianske združenie zabezpečujúce rôzne formy vzdelávania pre všetky vekové kategórie.

Tréning pamäti a iných poznávacích funkcií pre seniorov

27.11.2018 09:00 - Čadca

Popis

Miesto konania:

Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59


Kontaktná osoba:

Mgr. Jana Krkošková

Telefón: 0902930228

Email: avca@aveducation.sk

Odkaz

http://www.akademiavzdelavania.sk/sk/partneri/partner/akademia-vzdelavania-cadca