Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe rozhodnutia rektora dňa 26.novembra 2004 ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004. História jej niektorých útvarov však siaha až do roku 1960. Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch. V Útvare pre celoživotné vzdelávanie, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (vzdelávanie pre verejnosť, vzdelávanie pedagógov, vzdelávanie krajanov) a Univerzitu tretieho veku. V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov a Cudzích jazykov. V Študijnom a kongresovom stredisku v Modre - Harmónií, kde realizáciu vzdelávacích programov a výučbu spájame s relaxom v krásnom prostredí Malých Karpát. Okrem verejnosti, firiem, inštitúcií a jednotlivcov, študenti z jednotlivých fakúlt, absolvovaním vzdelávacích programov majú možnosť k svojmu vzdelaniu získať pridanú hodnotu pri uplatnení sa v praxi po skončení štúdia.

Testovanie jazykových kompetencií v anglickom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca

26.11.2018 10:00 - Bratislava

Popis

Otestujete si svoje zručnosti čítania s porozumením prostredníctvom Oxfordského testu a sami si podľa predložených deskriptorov odpoviete na otázky, ktoré kompetencie ste už nadobudli a ktoré by ste si mohli doplniť v našich programoch. Trvanie: 10:00 - 11:30 hod.

Viac informácií..


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť prostredníctvom on-line registračného formulára.


Kontaktná osoba:

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Telefón: +421 2 50 11 77 02

Email: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk


Miesto konania:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA Odbojárov 10/a 831 04 Bratislava miestnosť č.18

Odkaz

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/