Krajanský inštitút - KALAB

Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež verejná obývačka živých tém okolo nás. O živote našich krajanov v zahraničí sa neučí ani v škole, pritom ide o tému prierezovú a možno aj preto sme voči menšinám netolerantní a sú nám cudzie. Pripravili sme teda stálu expozíciu slovenskej insity z Vojvodiny, knižnicu dolnozemských autorov a vzdelávacie pásma pre školy a verejnosť o slovenskom vysťahovalectve v európskom priestore. Slovensko sa dnes pasuje s odlivom šikovných a talentovaných mladých ľudí v rôznych odvetviach. V Kalabe sme vytvorili miesto aj mladým umelcom, aby mohli svoju tvorbu prezentovať a ponúkať verejnosti a mali tak motiváciu tvoriť doma. Kalab je verejnou obývačkou, kde popri našej stálej expozícii môžete zažiť diskusie, debaty, workshopy, čitateľský klub, premietanie filmov... Všetko, čo nám spoluvytvára pocit domova, taký aký prežívame každý v tej našej obývačke doma <3

Spýtaj sa vašich (premietanie)

29.11.2018 18:00 - Bratislava

Popis

Projekt Spýtaj sa vašich interaktívnou formou vytvoril živý pamätník udalostí 21. augusta 1968. Cieľom projektu bolo priniesť príbehy obyčajných ľudí, ktorí majú na tieto dni silnú spomienku. Polhodinový dokument je mozaikou výpovedí, ktoré vyzbierali autorky od ľudí po celom Slovensku a aj od tých, čo po 21. auguste 1968 odišli do emigrácie. 29.11. o 18.00 budeme v Kalabe premietať film Spýtaj sa vašich spojený s diskusiou s režisérkou Barborou Berezňákovou.


Miesto konania:

KALAB, Zámocká 5, Bratislava


Kontaktná osoba:

Andrea Kutlíková

Telefón: +421915380227

Email: andrea.kutlikova@gmail.com

Odkaz

https://krajanskyinstitut.wixsite.com/kalabcentrum