Asseco Central Europe, a. s.

Divízia Public Consulting spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. poskytuje prostredníctvom svojich odborníkov metodickú a konzultačnú podporu primárne pre projekty v oblasti vzdelávania, trhu práce, software development a pod. Portfólio služieb divízie zahŕňa tiež poradenstvo s implementáciou projektov, prípravu projektovej dokumentácie, ako aj projektové riadenie. Divízia v minulom období zabezpečovala služby pre národný projekt Tvorby Národnej sústavy kvalifikácií, súčasťou ktorých bola príprava analýz a metodík v oblasti podpory vzdelávania s prepojením na trh práce.

Slovenčina na slovíčko alebo Najčastejšie jazykokazy v písomných a ústnych prejavoch

26.11.2018 14:15 - Bratislava

Popis

Prednáška o častých jazykových chybách šarapatiacich nielen v pracovnej komunikácii. Čo sme nachytali z médií, nárečí, iných jazykov a čo denne deformujeme v slovenčine z hľadiska gramatiky, významu, pravopisu a výslovnosti? Slovenčina, na slovíčko... 


Forma: prednáška 

Cieľová skupina: Každý, kto je schopný priznať si chybu a opraviť sa. 

Plánovaná kapacita: max. 20 uchádzačov 

Lektor: Mgr. Alžbeta Palacková


Miesto konania:

Asseco Central Europe, a. s.

Trenčianska 56/A 

(ohlásiť sa na podujatie na vrátnici)


26. 11. 2018 / 14:15 - 16:15 hod.


Kontaktná osoba:

Miroslava Jurenková

Telefón: 0911 082 275

Email: miroslava.jurenkova@asseco-ce.com

Odkaz

https://ce.asseco.com