Súkromná stredná umelecká škola

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline je stredná odborná škola, ktorej zriaďovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o. Svoju činnosť začala v roku 2009. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje v študijných odboroch: 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8261 M propagačná grafika a 8299 M dizajn interiéru. Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A. V školskom roku 2018/2019 študuje na škole 220 žiakov.

Sieťotlačiarsky workshop

26.11.2018 15:00 - Žilina

Popis

Sieťotlač (sitotlač) patrí medzi klasické tlačové techniky, jej prednosťou je jednoduchosť zhotovenia formy a možnosť potláčať rovné i zaoblené povrchy rôzneho materiálu ľubovoľnou farbou. Zámerom workshopu je predstaviť širokej verejnosti možnosti uplatnenia tejto grafickej techniky v umeleckej praxi.

Viac..


Kontaktné osoby:

Mgr. Jana Hrabovská a PaedDr. Peter Majer

Telefón: 0948216207

Email: info@skolaumenia.sk


Miesto konania:

Hálkova 2968/22

010 01 Žilina

Odkaz

https://skolaumenia.sk