Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

je priamou pokračovateľkou Katedry vysokoškolskej pedagogiky FiF UK, ktorá bola založená pod názvom Katedra pedagogiky vysokých škôl v roku 1961. 

Vychádzajúc zo základných oblastí života človeka – oblasť profesie, voľného času a sociálneho zabezpečenia, zameriava sa na tri základné subsystémy andragogiky, resp. disciplíny:

  • profesijná andragogika – zameraná na ďalšie odborné vzdelávanie, personálny manažment, starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov, profesijné poradenstvo a pod.;
  • kultúrno-osvetová andragogika – zameraná na voľnočasové aktivity, kultúrno-výchovnú činnosť a záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie;
  • sociálna andragogika – zameraná na oblasť sociálnej práce, sociálnej starostlivosti.

Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých

10.10.2017 10:00 - Bratislava

Popis

vedecký seminár

Prezentácia výstupov projektu VEGA č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých.

 


MIESTO KONANIA:

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2

814 99  Bratislava


REGISTRÁCIA: Na seminár je potrebná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Počet miest je obmedzený. 

 

Odkaz

https://fphil.uniba.sk/andragogika/