Katedra andragogiky, Prešovská univerzita v Prešove

Katedra andragogiky, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove / vysokoškolské pracovisko, ktoré sa zameriava na rozvíjanie teoretických základov vied o výchove, andragogiky a uplatňovanie jeho výsledkov vo vyučovacom procese a spoločenskej praxi. Ponúka kurz ďalšieho vzdelávania - Lektor.

Problémy lektora v praxi

08.11.2018 14:00 - Prešov

Popis

Workshop je zameraný na výmenu skúseností, pomenovanie a hľadanie riešení problémov, s ktorými sa stretávajú lektori ďalšieho vzdelávania v praxi.


Miesto konania:

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, 17. novembra 1, Prešov, zasadačka dekana FHPV


Kontaktná osoba: 

Marek Lukáč

Telefón: 0907-912164

Email: marek.lukac@unipo.sk 

Odkaz

https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kpap/andr/