Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

bola založená v roku 1921 a je najstaršou a až dodnes aj najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku – v súčasnosti na našej fakulte v jednotlivých stupňoch študuje takmer 4  000 študentiek a študentov. Za vyše deväťdesiat rokov existencie našu fakultu absolvovalo vyše 30 000 študentiek a študentov, ktorí prispievali k rozvoju poznania a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Filozofická fakulta Univerzity Komenského poskytuje záujemcom vyše sto tridsať študijných programov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Mnohé z nich sú unikátne a nevyučujú sa na nijakej inej slovenskej vysokej škole, ale aj v prípade ostatných študijných programov si myslíme, že naša fakulta môže svojim študentom ponúknuť viac, ako iné fakulty podobného zamerania na Slovensku.

Premietanie: Smutné jazyky, Sprechen Sie Karpatendeutsch?

29.11.2018 18:00 - Bratislava

Popis

srdečne Vás pozývame na premietanie dokumentárneho filmu Smutné jazyky, Sprechen Sie Karpatendeutsch? (2018). Film vzišiel zo spolupráce doc. Jozefa Tancera z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK s režisérkou a dokumentaristkou Annou Gruskovou. Mapuje rôzne podoby nemeckého jazyka na Slovensku a cez optiku jazykovej situácie približuje ideologicky a kultúrne komplikované a zaujímavé dedičstvo nemeckej menšiny na Slovensku v 20. storočí. Ukazuje aktuálny stav, v ktorom sa nemecká kultúra a nemecké dialekty zo Slovenska po niekoľkých storočiach definitívne strácajú. Film vznikol v rámci výskumného projektu APVV-0689-12, ktorý sa riešil na našej fakulte v rokoch 2013 až 2017. Film je v slovenskom a v nemeckom jazyku so slovenskými titulkami.


Premietanie sa uskutoční vo štvrtok 29. 11. 2018 o 18:00 hod. v miestnosti G127 na Gondovej 2, Bratislava. Po filme, ktorý trvá 60 minút, bude nasledovať diskusia s tvorcami filmu, Annou Gruskovou a Jozefom Tancerom.

Odkaz

https://fphil.uniba.sk