Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Otvorenie Týždňa celoživotného učenia na Slovensku a udelenie Ceny AIVD

15.11.2021 10:00 - Bratislava

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás dovoľujú srdečne pozvať na otvorenie Týždňa celoživotného učenia na Slovensku 2021 a odovzdanie Ceny AIVD. Podujatie sa uskutoční dňa 15. novembra 2021 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.


S cieľom popularizovať celoživotné vzdelávanie sa Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR rozhodla každoročne vyhlasovať Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (Cena AIVD). Ako povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár, hlavnou ambíciou je „oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov na trhu celoživotného vzdelávania – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.

Stanovenie počtu a obsahu jednotlivých kategórií rovnako ako aj menovanie päťčlennej poroty zloženej z nezávislých odborníkov je každý rok úlohou Výkonného výboru AIVD SR. V roku 2021 bude Cena AIVD SR udelovaná v piatich kategóriách:

  • Vzdelávací projekt
  • Prínos v oblasti vzdelávania dospelých
  • Popularizácia vzdelávania dospelých
  • Samospráva
  • Age Management

Termín odovzdania návrhov na udelenie ceny AIVD SR: 15.10.2021 

NOMINAČNÝ FORMULÁR


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 11.11. 2021 prostredníctvom registračného formulára.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

 


 

Odkaz

https://www.tcu.sk/cena-aivd