Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Otvorenie Týždňa celoživotného učenia na Slovensku a udelenie Ceny AIVD

15.11.2021 10:00 - Bratislava

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s partnermi TCU 2021 si Vás dovoľujú srdečne pozvať na otvorenie Týždňa celoživotného učenia na Slovensku 2021 a odovzdanie Ceny AIVD.

Podujatie sa uskutoční dňa 15. novembra 2021 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.


Program

09:30 - 10:00 Registrácia

10:00 - 10:45 Otvorenie TCU 2021

  • Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD SR
  • Mgr. Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR
  • Ing. Jozef Detko, výkonný riaditeľ SAAIC - Národná agentúra Erasmus+

10:45 - 12:00  Odovzdanie Ceny AIVD SR v kategóriách:

  • Vzdelávací projekt
  • Prínos v oblasti vzdelávania dospelých
  • Popularizácia vzdelávania dospelých
  • Samospráva
  • Age Management

12:00 - 13:00 spoločná tlačová konferencia s ocenenými, networking

Programom bude sprevádzať Lucia Hurajová.


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali.

Prosím, potvrďte svoju účasť prostredníctvom registračného formulára. 


Pandemické opatrenia: Podujatia sa môžu zúčastniť návštevníci, ktorí sú plne zaočkovaní a preukážu sa svojim Covid Passom ako aj tí, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov očkovať, no preukážu sa pri vstupe potvrdením od lekára a negatívnym testom (AG 48 hodín, PCR 72 hodín).

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.


S cieľom popularizovať celoživotné vzdelávanie sa Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR rozhodla každoročne vyhlasovať Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (Cena AIVD). Ako povedal prezident AIVD Klaudius Šilhár, hlavnou ambíciou je „oceniť výnimočné projekty a iniciatívy aktérov na trhu celoživotného vzdelávania – jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií, poradenských centier, zamestnávateľov, profesijných a odborných združení, ale aj miestnej a regionálnej samosprávy, personálnych agentúr, personálnoporadenských spoločností, mimovládnych organizácií či médií, ktoré prispeli k budovaniu princípov celoživotného vzdelávania“.

Odkaz

https://www.tcu.sk/cena-aivd