Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má viac ako 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti vzdelávania dospelých a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Otvorenie TCU 2022 a konferencia "Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých"

17.10.2022 09:30 - Bratislava

Popis

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s partnermi TCU 2022 si Vás dovoľujú srdečne pozvať na otvorenie Týždňa celoživotného učenia na Slovensku 2022, odovzdanie Ceny AIVD a medzinárodnú konferenciu „Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých“


Podujatie sa uskutoční dňa 17. októbra 2022 vo V-klube, Námestie SNP 12 v Bratislave.


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali.

Prosím, potvrďte svoju účasť prostredníctvom registračného formulára.

 


Program 17.10.2022


Otvorenie 22. ročníka Týždňa celoživotného učenia na Slovensku

 

09:30 - 10:00 Registrácia

10:00 - 10:45 Otvorenie TCU 2022

 • Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD SR - privítanie

 • Mgr. Ján Horecký, minister / RNDr. Slavomír Partila, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • prof. RNDr. Vladimír Šucha DrSc., vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 • Ing. Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

 • Ing. Jozef Detko, výkonný riaditeľ SAAIC - Národná agentúra Erasmus+

 • Ing. Mário Lelovský, 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov

10:45 – 12:00 Odovzdanie Ceny AIVD SR v kategóriách:

 • Vzdelávací projekt
 • Prínos v oblasti vzdelávania dospelých
 • Popularizácia vzdelávania dospelých
 • Samospráva

12:00 - 13:00 spoločná tlačová konferencia s ocenenými

moderuje Mgr. Michal Hvorecký


Konferencia Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých

 

12:00 - 13:00 networking, obed

13:00 – 14:15 Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých

 • Klaudius Šilhár, AIVD SR (SK)
 • Anni Karttunen, Globedu (FI)
 • prof. Balázs Németh, European University Continuing Education Network - EUCEN (ES)
 • Ľubica Gállová, Štátny inštitút odborného vzdelávania (SK)

moderuje PhDr. Veronika Vasilová, PhD.

14:15 – 14:45 Coffee break

14:45 – 16:00 Panelová diskusia 

 • Kálmán Petőcz, MŠVVaŠ SR (SK)

 • Sylvia Liuti, Formazione (IT)

 • Zara Sousa, APEFA - Aprendências, (PT)

 • Tomáš Langer - Univerzita Karlova, EPALE CR (CZ)

moderuje Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.

16:00 – 17:00 networking

Odkaz

www.aivd.sk