Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku CĎV UK je jedným útvarom Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, ktorý každoročne realizuje vzdelávanie seniorov pre cca 2200 účastníkov. V tomto akademickom roku je to už 27 ročník UTV, ktorá realizuje programy okrem Bratislavy aj v Martine, Nitre, Námestove a v Badíne. Popri 37 ponúkaných študijných programoch realizovala v minulosti projekty LLP Grundtvig a dnes projekt Erasmus+ Educational Senior Network. 

Otvorenie akademického roka a imatrikulácia nových študentov UTV

21.10.2016 10:00 - Bratislava

Popis

Otvorenie akademického roka a imatrikulácia nových 270 študentov.

Prednáška: Štúdium na UTV - podpora kvality života

Miesto konania:
Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10, Bratislava
 

Kontaktná osoba:
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Telefón
02 - 50117 722, 0911 233 758

Email
Nadezda.Hrapkova@rec.uniba.sk

Odkaz

www.cdv.uniba.sk/utv