Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe rozhodnutia rektora dňa 26.novembra 2004 ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004. História jej niektorých útvarov však siaha až do roku 1960. Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch. V Útvare pre celoživotné vzdelávanie, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (vzdelávanie pre verejnosť, vzdelávanie pedagógov, vzdelávanie krajanov) a Univerzitu tretieho veku. V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov. V Študijnom a kongresovom stredisku v Modre - Harmónií, kde realizáciu vzdelávacích programov a výučbu spájame s relaxom v krásnom prostredí Malých Karpát. Okrem verejnosti, firiem, inštitúcií a jednotlivcov, študenti z jednotlivých fakúlt, absolvovaním vzdelávacích programov majú možnosť k svojmu vzdelaniu získať pridanú hodnotu pri uplatnení sa v praxi po skončení štúdia. 

Otvorená hodina nemeckého jazyka pre úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca

26.11.2018 12:15 - Bratislava

Popis

Zoznámte sa preberanou učebnicou a metodickým postupom priamo na vyučovaní seniorov. Rozhodnite sa, či sa ku skupine pridáte. Viac informácií..


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť prostredníctvom on-line registračného formulára.


Kontaktná osoba

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

+421 2 50 11 77 02

silvia.blaskova@cdv.uniba.sk


Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Odbojárov 10/a

831 04 Bratislava

miestnosť č.17

Odkaz

https://cdv.uniba.sk