IUVENTA - slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

ON-OFF alebo Nové trendy a prístupy v práci s mládežou

14.10.2019 11:00 - Košice

Popis

ON-OFF alebo Nové trendy a prístupy v práci s mládežou (workshop)


KDE?

Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice


KEDY?

14. 10. 2019, 11.00 – 16.00 hod.


PREČO?

Žijeme v modernej online dobe, kedy sa internet, technológie a multitasking stali našou každodennou súčasťou. Vyrástla nám generácia, ktorá nezažila, aké to bolo pred technologickým boom-om, bez počítačov, herných konzol a online médií. Preto je úplne prirodzené, že digitalizácia a práca s mládežou musia ísť ruka v ruke. Digitalizácia so sebou nesie mnoho inovatívnych nástrojov a aktivít, ktoré plne zachytávajú pozornosť mladého človeka. Je to nová forma zábavného a neformálneho vzdelávania. Umožňuje ľahší rozvoj zručností a kompetencií nielen mládeže, ale aj samotných pracovníkov s mládežou. A predsa nechceme aby sa nám mládež čoraz viac vzďaľovala.


PLAGÁT


PRIHLÁŠKA


EVENT NA FACEBOOKU

Odkaz

www.iuventa.sk