Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 2020 / Trnavský kraj

22.10.2020 10:00 - Trnava

Popis

PRIPRAVUJEME

Okrúhly stôl zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých  


Téma: Výzvy vzdelávania dospelých na regionálnej úrovni

Prečo vzdelávanie dospelých? Základné zručnosti a gramotnosť? Ďalšie odborné vzdelávanie? Občianske a záujmové vzdelávanie? Ako na regionálnu stratégiu vzdelávania dospelých?


  • Otvorenie a privítanie účastníkov - zástupca MŠVVŠ SR, Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD v SR

Mgr. Ľubica Gállová, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Mgr. Marta Jendeková, M.A., Academia Istropolitana Nova 

Ing. Ivana Studená, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., REFERNET

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., Asociácia kultúrno osvetových inštitúcií
(tbc)

Odkaz

www.aivd.sk