Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru a mládež.

Odovzdávanie Ceny AIVD a Ceny MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania

29.11.2018 15:30 - Bratislava

Popis

Termín konania:  štvrtok 29.11.2018 o 15:30 hod.

Miesto konania: Rektorská sieň, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.


S cieľom popularizovať celoživotné vzdelávanie sa Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) rozhodla každoročne vyhlasovať Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (Cena AIVD). 

Stanovenie počtu a obsahu jednotlivých kategórií rovnako ako aj menovanie päťčlennej poroty zloženej z nezávislých odborníkov je každý rok úlohou Výkonného výboru AIVD SR. Od roku 2013 je Cena AIVD SR udelovaná v troch kategóriách: 

  • Vzdelávací projekt
  • Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania
  • Popularizácia celoživotného vzdelávania

Termín odovzdania návrhov na udelenie ceny AIVD SR: 10.11.2018 

NOMINAČNÝ FORMULÁR


Od roku 2018 sa k iniciaíve pridáva aj  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a vyhlásilo Cenu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za rozvoj celoživotného vzdelávania. Pôjde o putovnú cenu pre osobnosť alebo organizáciu vzdelávania dospelých. Cenu bude udeľovať minister školstva raz ročne v rámci Týždňa celoživotného učenia a Európskeho týždňa odborných zručností.

Odkaz

https://www.tcu.sk/cena-aivd