Galantské osvetové stredisko

Galantské osvetové stredisko je kultúrno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Predmetom činnosti osvetového strediska je organizovať tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, realizovať festivaly, prehliadky, súťaže ZUČ a výchovno-vzdelávacie podujatia.

Odborný seminár pre dospelých z oblasti umeleckého prednesu

29.11.2018 12:00 - Galanta

Popis

 

 

Miesto konania:

Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 GALANTA


29. 11. 2018 / 12.00 - 16.00 hod.


Kontaktná osoba:

Mgr. Margita Knappová

Telefón: 031/ 780 26 21

Email: osveta_galanta@zupa-tt.sk


 

Odkaz

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk