Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

Ochutnávka kurzu projektového riadenia

27.11.2018 08:30 - Svätý Jur

Popis

Popis

Napísali ste projekt a chystáte sa ho realizovať? V tom prípade potrebujete vedieť, ako ho manažovať, ako zostaviť projektový tím, plán aktivít a monitorovať priebeh, ako diseminovať výsledky projektu, zúčtovať platby... Poplatok za kurz je 210 Eur. Ak sa chcete len prísť pozrieť, nech sa páči, len sa vopred ohláste.


Kontaktná osoba:

Zuzana Štefániková

Telefón: 02 44970452

Email: zuzana.stefanikova@ainova.sk


Miesto konania:

Academia Istropolitana Nova / Infocentrum, Prostredná 64, Svätý Jur

Odkaz

http://www.ainova.sk/sk/tvorba-a-manazment-projektov/