Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

Ochutnávka kurzu pre správcov bytových domov

30.11.2018 09:00 - Svätý Jur

Popis

Profil absolventa:

Absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov.

Zvláštny dôraz je kladený na získanie vedomostí a zručností z oblasti hospodárenia, obnovy a modernizácie bytového fondu, úspešnej komunikácie s klientmi/obyvateľmi bytových domov a celkove zvyšovania kvality správy.


Cieľová skupina:

Program je určený najmä pracovníkom spoločností, ktoré sa venujú správe bytového fondu na Slovensku (stavebné bytové družstvá; mestské alebo súkromné správcovské spoločnosti). Program je tiež určený predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a aj iným relevantným subjektom, ktoré sú zapojené do prevádzky, údržby a opráv bytových domov a tiež do procesu ich obnovy a modernizácie.


Kurz spravidla začína o 9.00 hod a trvá do 17.00 hod. Kurz je akreditovaný a je spoplatnený, v celkovej dĺžke 90 hod. Radi Vás však privítame, ak sa chcete prísť len pozrieť. Prosím ohláste sa vopred.


Ďalšie informácie o kurze


Kontaktná osoba:

Lucia Gembešová

Telefón: 02 44970452

Email: lucia.gembešová@gmail.com


Miesto konania:

Academia Istropolitana Nova / Infocentrum

Prostredná 64

Svätý Jur

Odkaz

www.ainova.sk