Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie. Poskytované služby sú na profesionálnej úrovni v súlade so systémom manažérstva kvality ISO 9001:2008. IBV NBS, n. o. je členom AIVD SR.

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť finančného vzdelávania

17.10.2016 10:00 - Bratislava

Popis

Odborno-spoločenské stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia Inštitútu bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska, n.o.

Podujatie pre pozvaných hostí.

Miesto konania: Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2, Bratislava


PROGRAM

 

9.30 – 10.00   Registrácia

10.00 – 10.15 Úvodný príhovor

Jozef Makúch – guvernér NBS

10.15 – 10.35   Budúcnosť finančného vzdelávania

Peter Szovics – riaditeľ IBV NBS, n.o.

10.35 – 10.45 The role of EBTN in education and training

Clemens Spoorenberg, President of EBTN/Senior Associate at NIBE-SVV

10.45 – 11.25 Postavenie ďalšieho odborného vzdelávania vo finančných službách pre uplatnenie na trhu práce - panelová diskusia

Moderátor: Monika Kovácsová, projektová manažérka IBV NBS, n.o.

Michal Bača, riaditeľ odboru vzdelávania a rozvoja VÚB, a.s.

Janette Šamová, riaditeľka odboru riadenia ľudských zdrojov NBS

Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR

David Lupták, interný audítor Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group

11.25 – 11.45  Čaro komunikácie

Alexander Gerič, generálny riaditeľ AG štúdia Gerič

11. 45 – 13.00 Slávnostná recepcia


Kontaktná osoba: Doc. Ing. Peter Szovics, PhD.

Telefón: 0257873530

Email: ibv@nbs.sk

Odkaz

www.ibv-nbs.sk