Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Štátny inštitút odborného vzdelávania svojím rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018 a dvadsať rokov SCCF

22.11.2018 09:00 - Bratislava

Popis

Štátny inštitút odborného vzdelávania si Vás dovoľuje pozvať do Národného osvetového centra na námestí SNP 12 v Bratislave v termíne 22. – 23. novembra 2018 na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018.


PROGRAM


Organizačným a odborným garantom veľtrhu je Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem je Ekonomická univerzita v Bratislave, EPALE - elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe a vybrané stredné odborné školy.

SCCF komplexne zastrešuje problematiku cvičných firiem na Slovensku. Práve v roku stého výročia vzniku Československa 2018 oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku.

Veľtrh je miestom, kde si žiaci domácich ale aj zahraničných cvičných firiem môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí naučili. Na 20. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem sa predstavia cvičné firmy z celého Slovenska ale aj zo zahraničia a to z Čiech, Maďarska, Rakúska a Rumunska.

Počas veľtrhu sa uskutoční aj niekoľko zaujímavých seminárov. Tigran Aleksanyan z Programu SĽSP pre začínajúcich podnikateľov bude prezentovať „7 vecí pre uveriteľný biznis plán“. Výskumná agentúra predstaví nový program v oblasti vzdelávania, štipendií, učňovského vzdelávania a podnikania mladých prostredníctvom Grantov EHP a Nórska. Dizajnér vzdelávania Oliver Šimko predstaví nové prístupy v rámci seminára pre pedagógov „Zabi draka, poraz algebru - ako môže herný dizajn zlepšiť vzdelávanie​“. Agentúra SEA predstaví projekt „Mladí, nebojme sa podnikať!“ v rámci seminára „Podnikateľské vzdelávanie a finančná gramotnosť dnes a zajtra“.

Súčasťou veľtrhu budú už tradične súťaže cvičných firiem v kategóriách katalóg CF, imidž stánku CF, slogan CF, logo CF, reprezentant/ka CF a e-prezentácia CF. Elektronické prezentácie cvičných firiem sprevádzané sprievodným slovom, kultúrnym programom ako aj seminár sa budú realizovať vo V–klube.

Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patrí k významným prioritám najvyšších orgánov Európskej únie. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov.

Odkaz

http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2018-3a.html