the Bridge

V jazykovom centre the Bridge sa špecializujeme na výučbu anglického jazyka. Ponúkame rôzne tematicky zamerané kurzy, v rôznych časoch a v rôznej forme. Naším cieľom je poskytovať profesionálnu výučbu pre rôzne profesie a pre všetky jazykové úrovne. Vyberte si z týchto kategórií kurzov: všeobecná angličtina konverzácie v angličtine príprava na certifikáty z angličtiny obchodná angličtina právnická angličtina angličtina pre deti angličtina pre seniorov angličtina pre firmy Naši študenti sú kvalitne pripravení na skúšky Cambridgskej univerzity. Aktívne pripravujeme na Business English Certificate, International Legal English Certificate, First Certificate in English, Certificate in Advanced English a iné. Naša vízia Inovatívny prístup a vysoká kvalita jazykového vzdelávania. Angličtina pre nás znamená slobodu. Slobodu hovoriť s ľuďmi kdekoľvek na svete a získavať informácie z rôznych kútov sveta. Učíme angličtinu, lebo chceme stavať Vaše mosty ku krajinám, ľuďom, filmom a knihám. Naše hodnoty Individuálny prístup ku študentom Profesionálny prístup k jazykovému vzdelávaniu Nezávislosť , otvorenosť a kreativita

Kurzy angličtiny pre seniorov

02.10.2017 09:00 - Bratislava

Popis

I tento rok pripravilo jazykové centrum the Bridge pre bratislavských seniorov kurz angličtiny, ktorý sa uskutoční v rámci celoslovenskej iniciatívy Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých – „Týždeň celoživotného učenia“. V the Bridge sa vzdelávaniu seniorov venujeme už sedem rokov. Hoci vzdelávanie seniorov nevyžaduje žiadnu špeciálnu metodiku, kvalitne ozvučené a presvetlené triedy v Starom Meste sú príjemným a motivačným prostredím na štúdium. Zo skúseností vieme, že obavy z učenia vzhľadom na vek sú zväčša neopodstatnené. Naši lektori majú niekoľkoročné skúsenosti a vedia, že ak majú kurzy priniesť výsledok, je dôležité rešpektovať požiadavky našich študentov / seniorov tempo a dynamiku štúdia. Štúdiom jazyka sa starším ľuďom otvárajú nové obzory. Učenie sa cudzieho jazyka je nielen príjemne strávený čas, ale aj veľmi efektívne cvičenie pamäte a cibrenie mysle. Spestrenie spoločenského života v kombinácií s učením sa je výborný spôsob ako zostať dlhšie aktívnym a produktívnym. Seniorsky vek nemusí znamenať len oddych, ale aj príležitosť začať robiť to, na čo nebol doteraz čas. Mgr. Lucia Gráfová, manažérka jazykových kurzov, the Bridge Zopár otázok pre lektorku angličtiny Csillu Hegedusovú: Myslite si, že má zmysel študovať cudzí jazyk aj v dôchodkovom veku? Z mojej osobnej skúsenosti, jednoznačne hovorím áno, má význam študovať cudzí jazyk aj v dôchodkovom veku. Naši seniori v jazykovej školy the Bridge (BA) sú príkladom. Je pravda, že pamäť nepracuje tak ako u detí, ale je to kompenzované vytrvalosťou a pracovitosťou. Musím uznať, že zo všetkých vekových skupín, ktoré učím sú najzodpovednejší. Poctivo sa na hodinu pripravujú a robia si domáce úlohy. Ako prebieha výučba seniorov? Vyučovanie prebieha nasledovne: na začiatku sa porozprávame čo je nové, klebety, čo sa im prihodilo cez víkend atď. Potom nasleduje nejaká hra so slovíčkami aby sme sa pripravili na našu anglickú 90minutovku. Prezrieme si domácu úlohu a zodpovieme nejasnosti, ktoré sa pritom vyskytli. A potom nasleduje intenzívna hodina anglického jazyka kde 90% času sa rozpráva čisto anglicky. Aké metódy používate? Metódy využívam rôzne: keďže ja som dodnes hravý typ človeka, tak táto forma sa odzrkadľuje aj na mojich hodinách, napríklad používame aj stolové hry. Počúvame rôzne nahrávky, doplňujeme vynechané slová, pracujeme s textami a skúšame si dialógy na konkrétne situácie, s ktorými sa môžu stretnúť v reálnom živote. Moja seniorská skupina veľa cestuje, alebo ich deti žijú v zahraničí – aj to ich motivuje aby si jazyk osvojili. Spýtali sme sa aj seniorov, čo im páči na kurzoch angličtiny: „Tešíme sa na hodiny, trošku si mozog cibríme aby nezlenivel, tešíme sa, že týždenne 2x sa stretávame, máme svoju komunitu kde sa dobre cítime a po hodine si spoločne zájdeme ešte na kávičku a zákusok.“ Kurzy budú prebiehať od pondelka 2. do piatka 6. októbra. Začiatočníci sa naučia užitočné frázy a tí, ktorí už čo to vedia si svoju angličtinu môžu precvičiť dokonca i so zahraničným lektorom. Počas bezplatného kurzu angličtiny sa seniori napríklad naučia, ako si v cudzine rezervovať hotel, zistiť odchod vlaku, či ako sa opýtať iných ľudí na cestu.


Miesto konania:

Priestori jazykového centra the Bridge na Baštovej ulici v Bratislave.


Registrácia:

Seniori sa na bezplatné kurzy môžu prihlásiť prostredníctvom mailu - kurzy@thebridge.sk, alebo na telefónnom čísle 0948104916. Organizátori upozorňujú na obmedzený počet miest.


 

Kontaktná osoba:

Klaudia Bednárová

Telefón: 0917 596 154

Email: bednarova@thebridge.sk

Odkaz

www.thebridge.sk