Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o. (V.A.J.A.K. s.r.o.)

V.A.J.A.K. s.r.o. má bohaté skúsenosti s organizovaním rôznych (krátkodobých, strednodobých, dlhodobých) foriem vzdelávania. Pri ich realizácii sa opiera o kvalifikované zázemie 110 lektorov, odborníkov, inštruktorov a poradcov, s ktorými spolupracuje. Využíva európsku metodiku vzdelávania dospelých a mládeže, pozornosť venuje ďalšiemu vzdelávaniu lektorov. Priebežne modifikuje a aktualizuje obsahové zameranie, didaktické a metodické zabezpečenie svojej vzdelávacej činnosti. V roku 2014 uskutočnila viac ako 150 vzdelávacích aktivít.

Kurz techník líčenia

20.10.2016 10:00 - Trenčín

Popis

Túžite sa vedieť krásne nalíčiť, no neuvažujete nad rekvalifikačným kurzom, ktorý je pre vás finančne a aj časovo náročný? Potom je pre vás jednodňový kurz líčenia.

Kurz, kde si všetky produkty a ich nanášanie skúšate a trénujete samy na sebe.

Cieľová skupina ženy a dievčatá, ktoré zaujíma oblasť vizážistiky a chcú sa vedieť samy líčiť na dennú alebo večernú príležitosť.


Miesto konania:

Salón Oriflame, Mierové nám. 31, Trenčín


Kontaktná osoba: 

PhDr. Jaroslav Sámela

Tel.: 032/7430721

Email: vajak@vajak.sk

Odkaz

www.vajak.sk