Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne.

 

Kurz plánovania času - Time management pre širokú verejnosť

20.10.2016 16:00 - Považská Bystrica

Popis

Aktivita sa uskutoční v dňoch 6.10, 13.10, 20.10 a 27.10.2016 o 16:00 hod.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo v rámci 16. ročníka Týždňa celoživotného učenia kurz, v ktorom sa verejnosť môže oboznámiť so základnými princípmi efektívneho využívania času. Cieľom vzdelávania je zamedzenie stresu vyplývajúceho z nedostatočného plánovania a eliminácia vzniku sociálno-patologických javov v spoločnosti. 

Náplňou kurzu je predstavenie niekoľkých techník plánovania povinností, pričom bude táto teória objasnená na konkrétnych príkladoch a aplikovaná účastníkmi priamo na kurze. Súčasťou budú aj rôzne interaktívne cvičenia zamerané na  riešenie problémov s nedostatkom času. Pozornosť bude venovaná taktiež správnemu využitiu voľného času, čo má za cieľ predchádzať nedostatočnému odpočinku a permanentnej únave.    

•    Kapacita jednej skupiny je do 35 účastníkov.
•    Prihlásiť sa môžete do 30. 9. 2016. 
•    V prípade záujmu o kurz pre skupinu je možná aj individuálna dohoda na dátume, čase a mieste realizácie. 
•    Registračný poplatok je 10 eur/ osoba za všetky štyri stretnutia. 
•    Podmienkou kurzu je priniesť si vlastný diár.
•    Po ukončení kurzu obdržia účastníci certifikát o absolvovaní.

 

 

Miesto konania:

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/ 52
017 01  Považská Bystrica

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Mário Kadlec
Telefón: 042 4262 109
Email: mario.kadlec@pospb.sk

 

Odkaz

http://www.pospb.sk/