Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Od roku 2018 zabezpečuje ŠIOV aj agendu celoživotného vzdelávania a poradenstva a plní úlohy spojené s ich implementáciou v Slovenskej republike. 

ŠIOV je národným kontaktným a koordinačným miestom pre iniciatívy EÚ:

Komunitná konferencia EPALE

18.10.2022 09:15 - online

Popis

Live streaming prvého dňa programu celoeurópskej komunitnej konferencie EPALE 18. 10. 2022 je učené pre partnerov EPALE a organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania dospelých.


PROGRAM

9:00 - 9:15 Otvorenie

Ľubica Gállová, Štátny inštitút odborného vzdelávania / EPALE Slovensko

9:15 - 9:20

Otvorenie Európskej konferencie EPALE - bude prebiehať v anglickom jazyku

Tamsin Rose

9:20 - 9:40 Úvodné príhovory

Sophia Eriksson Waterschoot, riaditeľka pre mládež, vzdelávanie a Erasmus+, Európska komisia,

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Manuela Geleng, riaditeľka pre zručnosti, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie

9:40 - 9:45 Živý online vstup z krajín EÚ

9:45 - 10:15 Nerovnosti a globálne zmeny - Hranice moderného vzdelávania v čase hyperkomplexnosti

Vanessa de Oliveira, Kanadská výskumná katedra v oblasti vzdelávacích štúdií na Britskej univerzite

10:15 - 11:00 Vzdelávanie, komunita a pamäť - PANELOVÁ DISKUSIA

Anna Mirga-Kruszelnicka, antropologička a rómska aktivistka

Archivio diaristico nazionale/Piccolo Museo del diario (tbc)

Dnieke Stam, odborníčka na interkulturalizáciu Interkultúrnych projektov a múzeí Aline Sierp, docentka európskych štúdií na Maastrichtskej univerzite Koordinátor projektov programu Erasmus+ (tbc)

11:00 - 11:10 Živý online vstup z krajín


Link na pripojenie: https://www.youtube.com/watch?v=6DVfdtLzhxc 


Ďalšie informácie a program


EPALE Slovensko: https://epale.ec.europa.eu/sk 

Odkaz

www.siov.sk