Národné agentúry programu Erasmus+

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

Informačné dni Erasmus+

22.10.2019 09:00 - Košice

Popis

Registrácia na informačné dni k Výzve 2020 je spustená! Zúčastnite sa niektorého z informačných dní a informujte sa, ako sa zapojiť do programu Erasmus+. Počas infodní sa dozviete všetky základné informácie o programe a jeho jednotlivých sektoroch, získate možnosť poradiť sa o Vašich nápadoch na projekty a rovnako informácie o možnostiach podania prihlášky.


Informačné dni sa budú konať:

  • 22. október 2019, od 9:00 do 13:30 Košice, hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
  • 23. október 2019, od 9:00 do 13:30 Banská Bystrica, EF UMB, Aula Rotunda – nová budova, Cesta na amfiteáter 1
  • 25. október 2019, od 9:00 do 13:30 Bratislava, Kongresové centrum ŠD Družba, Botanická 25

Informačné dni pre vysoké školy prebehnú 22. októbra v Košiciach a 12. novembra v Bratislave.


Podrobný program vrátane registračného formuláru nájdete v pozvánke na informačné dni [SK, pdf, 278 KB], v pozvánke na informačné dni pre vysoké školy. [SK, pdf, 278 KB]


 

Odkaz

https://www.erasmusplus.sk