Krajanský inštitút - KALAB

Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež verejná obývačka živých tém okolo nás. O živote našich krajanov v zahraničí sa neučí ani v škole, pritom ide o tému prierezovú a možno aj preto sme voči menšinám netolerantní a sú nám cudzie. Pripravili sme teda stálu expozíciu slovenskej insity z Vojvodiny, knižnicu dolnozemských autorov a vzdelávacie pásma pre školy a verejnosť o slovenskom vysťahovalectve v európskom priestore. Slovensko sa dnes pasuje s odlivom šikovných a talentovaných mladých ľudí v rôznych odvetviach. V Kalabe sme vytvorili miesto aj mladým umelcom, aby mohli svoju tvorbu prezentovať a ponúkať verejnosti a mali tak motiváciu tvoriť doma. Kalab je verejnou obývačkou, kde popri našej stálej expozícii môžete zažiť diskusie, debaty, workshopy, čitateľský klub, premietanie filmov... Všetko, čo nám spoluvytvára pocit domova, taký aký prežívame každý v tej našej obývačke doma <3

Hrdinovia medzi nami - Korupčná výchova

26.11.2018 18:00 - Bratislava

Popis

Kto sú Hrdinovia medzi nami? Ako môžeme na Slovensku prebudiť viac hrdinstva? Naším cieľom je podnietiť diskusiu o hrdinstve a rozvoji občianskeho vedomia a svedomia. JE AKADEMICKÉ PROSTREDIE MORÁLNOU AUTORITOU V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI? Premietneme dokumentárny film KORUPČNÁ VÝCHOVA a diskutovať budeme s jeho režisérom Róbertom Švedom a zaujímavými hosťami. Moderuje Matej Sotník. Korupčné škandály na vysokých školách a univerzitách spochybňujú ich morálny kredit a oslabujú ich autoritu v spoločnnosti. Príbehy osobnej odvahy dvoch žien, ktoré sa nebáli postaviť nekalým praktikám v školstve.


Miesto konania:

KALAB, Zámocká 5, Bratislava


Kontaktná osoba:

Andrea Kutlíková

Telefón: +421915380227

Email: andrea.kutlikova@gmail.com

Odkaz

https://krajanskyinstitut.wixsite.com/kalabcentrum