Počítačová škola MARET

Počítačová škola MARET - založená 1.2.1993 zo zameraním na výučbu základných a odborných školení v oblasti AutoCADu. Profesionálne sa orientujeme na zavádzanie nových progresívnych technológií v oblasti CAD systémov. 

Hodina školenia AutoCADu zdarma

09.10.2017 14:00 - internet

Popis

Počítačová škola MARET ponúka zdarma hodinu školenia AutoCADu v termíne od 9.10.2017 do 15.10.2017 každý pracovný deň o 14. 00 hod.

Prihlásiť sa na školenie AutoCADu môžete na web stránke http://www.psmaret.com/zav2D.php

Prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky a jej odoslanie.


Kontaktná osoba:

Milan Papp

Telefón: 0904289575

Email: psmaret@gmail.com


Počítačová škola MARET bola založená 1.2.1993 - ako fyzická osoba- živnostník s IČO - 33 585 156 DIČ 1028385941. Akreditovaná vzdelávacia inštitúcia " Počítačová škola MARET " bola založená 1.2.1993 zo zameraním na výučbu základných a odborných školení v oblasti AutoCADu.

Profesionálne sa orientujeme na zavádzanie nových progresívnych technológií v oblasti CAD systémov. Pre výučbu základných a odborných školení sme získali dňa 27. 10. 1992 Kredit Ministerstva školstva SR, čím sme boli zaradení medzi inštitúcie oprávnené vydávať rekvalifikačné osvedčenia platné v Slovenskej republike. Obnovenie kreditu pre školiacu aktivitu „Počítačové metódy projektovania – AutoCAD“ sme získali od Ministerstva školstva SR 28. 11. 2002 a pre školiacu aktivitu „Počítačové programy“ 20. 10. 2004 a v roku 2009 pre aktivitu „Počítačové programy“.

Lektor a riaditeľ ing. Milan Papp Počítačovej školy MARET získal dňa 28.11.1992 titul “Autorizovaný konzultant firmy AutoDesk “ pre software AutoCAD. Krátke zhrnutie doterajšej činnosti : Počítačová škola MARET za 24 rokov svojej existencie vychovala mnohých odborníkov v oblastiach základných školení Windows, Word a pod., a odborných školení v oblasti AutoCAD systémov pre firmy, inštitúcie. ako aj rekvalifikovala mnohých nezamestnaných z úradov práce. Počitačová škola MARET ako fyzická osoba- živnostník ukončila svoju činnosť k 26.2.2010. 1.3.2010 Počítačová škola MARET - vnikla ako - fyzická osoba - ako slobodné povolanie. 31.12.2014 Počítačová škola MARET - ukončila svoju činnosť ako fyzická osoba - ako slobodné povolanie. 1.1.2015 Computer school MARET - Počítačová škola MARET - bola založená na Malte - Tal-Qroqq Street, Misty Blue, Flat No.9 MSD1705 Msida, Malta Registračné číslo : 108792A Computer school MARET - Počítačová škola MARET poskytuje profesionálne Flexibilné a virtuálne školenie AutoCADu v slovenskom a anglickom jazyku pre celú Európsku úniu a ostatné časti sveta. Flexibilné školenie AutoCADu nie je klasické školenie kde musíte dodržiavať naplánovaný čas, deň a dĺžku školenia, ale naopak jedná sa o školenie, kde čas, deň a dĺžku školenia si môžete dohodnúť, resp. ak vám to na ďalší deň nevyhovuje nič sa nedeje dohodnete si iný termín, kedy vám to školenie najbližšie bude vyhovovať. Flexibilné školenie môžete kedykoľvek prerušiť, napr. na týždeň, dva týždne….. a potom v školení môžete kedykoľvek opäť pokračovať. Flexibilné školenie je šité pre Vás, aby ste mohli v pohode pracovať a zároveň sa aj vzdelávať, čím získate vyššie vzdelanie a zvýšite si pracovnú pohodu pri kreslení projektov a produktivitu. Virtuálne školenie AutoCADu je školenie pri ktorom nemusíte nikde cestovať, pripojíte sa na náš počítač – server, v čase keď Vám to najviac vyhovuje. Po pripojení budete mať pred sebou obrazovku AutoCADu alebo výukovú obrazovku. Hlas bude prenášaný cez Skype. Virtuálne školenie prebieha pod dohľadom lektora. Lektor Vás povedie celou výučbou, pod jeho dohľadom budete kresliť svoje projekty a zároveň môžete klásť okamžité otázky a lektor Vám ich okamžite zodpovie. Na stránke www.psmaret.com nájdete voľbu “Záväzná prihláška“ vyplňte ju a odošlite ju.

Prajem vám príjemný deň.

Ing. Milan Papp

Riaditeľ a lektor Počítačovej školy MARET

Mobil: 0904289575

Telefón: 00421692032171

Skype: psmaret

e-mail: psmaret@gmail.com

Odkaz

www.psmaret.com