Katedra andragogiky, Prešovská univerzita v Prešove

Katedra andragogiky, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove / vysokoškolské pracovisko, ktoré sa zameriava na rozvíjanie teoretických základov vied o výchove, andragogiky a uplatňovanie jeho výsledkov vo vyučovacom procese a spoločenskej praxi. Ponúka kurz ďalšieho vzdelávania - Lektor.

EPALE REGIO

15.11.2018 11:00 - Prešov

Popis

Predstavenie možností Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) 

Spolupráca a partnerstvá vo vzdelávaní dospelých

Diskusia


Lektor: Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident AIVD SR


Miesto konania:

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, 17. novembra 1, Prešov, zasadačka dekana FHPV


Kontaktná osoba: 

Marek Lukáč

Telefón: 0907-912164

Email: marek.lukac@unipo.sk 


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 10.11.2018 prostredníctvom on-line registračného formulára.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

Odkaz

https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kpap/andr/