Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Katedra andragogiky PF UMB - člen AIVD SR, akademické a vedecko-výskumné pracovisko

EPALE REGIO

08.11.2018 10:00 - Banská Bystrica

Popis

PROGRAM

Predstavenie možností Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe (EPALE)

Spolupráca a partnerstvá vo vzdelávaní dospelých

Mgr. Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR 

 

Gamifikácia vo vzdelávaní dospelých

Mgr. Oliver Šimko, gamification designer Luducrafts

 

diskusia 


Miesto konania: Univerzita Mateja Bela, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 5.11.2018 prostredníctvom on-line registračného formulára.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

 

Odkaz

https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/