DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

DEKRA pôsobí aktívne na celom území Slovenska a Čiech. Spolupráca s nami pomáha našim klientom zefektívňovať nastavené procesy riadenia, rozvíjať, vzdelávať zamestnancov a stabilizovať aktuálnych zamestnancov. Do firiem prinášame individuálny poradenský prístup pri projektovaní vzdelávacích a rozvojových aktivít, entuziazmus pri realizácii navrhnutého rozvojového programu a aktívne poradenstvo pre manažérov a vedúcich zamestnancov. Pri každom klientovi sa naši zamestnanci sústreďujú na špecifiká danej spoločnosti, na základe ktorých pripravujú projekty, ktoré kombinujú rôzne obsahy, metódy a formy s cieľom čo najväčšej efektivity. Okrem toho DEKRA zabezpečuje v rámci špecializovaných HR služieb aj dočasné pridelenie zamestnancov administratívneho charakteru, vďaka čomu sú naši klienti oslobodení od personálnej agendy spojenej so zamestnávaním zamestnancov.

Efektívna komunikácia počas prezentácie

27.11.2018 08:00 - Prešov

Popis

Krátka obsahová náplň prednášky spojenej s diskusiou

Predpoklady na dobrého prednášajúceho

Verbálne pôsobenie na publikum

Neverbálne pôsobenie na publikum


Miesto konania:

Katedra andragogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, 17. novembra 1, Prešov, miestnosť. č. 158


Kontaktná osoba: Mgr. Filip Slabej

Telefón: +421907-912-164

Email: slabej@dekra.sk

Odkaz

http://www.dekra.sk