Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.

Vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje spoločensky prospešné služby pre občanov v celoživotnom vzdelávaní a poradenstve.

Dni otvorených dverí Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva (10-23.10.2016)

10.10.2016 16:00 - Liptovský Mikuláš

Popis

Dni otvorených dverí ( 10.10.2016-23.10.2016)

- bezplatné poradenstvo o ďalšom vzdelávaní

- možnosti kvalifikačného a rekvalifikačného vzdelávania pre nezamestnaných (v projekte RE-PAS) a zamestnaných občanov

- bezplatné testovanie jazykových zručností

- ukážková hodina / nová metóda vzdelávania detí materských škôl a detí I.stupňa ZŠ - Wattsenglish


Podrobnejší popis jednotlivých aktivít, ako aj termíny, časy a miesta konania budú upresnené na webstránke www.avtatry.sk


Kontaktná osoba:

RNDr.Rastislav Haraga 

Tel.:  0948750077

Email: rharaga958@gmail.com

Liptovský Mikuláš,ul.1.mája 697/26

Odkaz

www.avtatry.sk