Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 25 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. Od roku 1996 vydáva odborný časopis Vzdelávanie dospelých, v záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Digitálna gramotnosť na Slovensku

21.10.2016 10:00 - Kežmarok

Popis

Digitálna gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezetované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Hoci jej zvyšovanie je jednou z absolútnych priorít EÚ, Slovensko vo viacerých parametroch viac či menej výrazne zaostáva.


Miesto konania:

Hotel CLUB
MUDr. Alexandra 24
060 01 Kežmarok


Predbežný program:

10,00 Otvorenie 

Mgr. Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

 

10,30 Digitálna gramotnosť dospelých / Výsledky prieskumu zručností dospelých OECD/PIAAC,

Ing. Ildikó Pathóová, Odbor celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR

 

11,00 Panelová diskusia

Mgr. Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR,

Doc. Ing. František Jakab, PhD.,  predseda Sektorovej rady IKT

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.Slovenská informatická spoločnosť

PhDr. Branislav Frk, PhD., Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Mgr. Karol Jakubík, zástupca odboru SOŠ a konzervatórií


12,30 obedná prestávka / tlačová konferencia  


13,30 Best practices


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali.

Prosím, potvrďte svoju účasť prostredníctvom on-line registračného formulára.


 

Odkaz

www.aivd.sk