Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Vzdelávacie neziskové občianske združenie zamerané na jazykové kurzy, odborné semináre, rekvalifikácie, poradenstvo, projekty a pod.

Deň otvorených dverí v Akadémii vzdelávania Čadca 2017

13.10.2017 09:00 - Čadca

Popis

Deň otvorených dverí bude zameraný na informovanie širokej verejnosti o význame a poslaní Týždňa celoživotného vzdelávania. Záujemci dostanú informácie o možnostiach vzdelávania sa pre nezamestnaných (REPAS) a zamestnaných občanov. Budú si môcť zdarma otestovať svoje jazykové zručnosti a získať informácie o nových trendoch v jazykovom vzdelávaní.


Miesto konania

Námestie slobody 59, (oproti OD DRUŽBA)
Čadca 022 01


Kontaktná osoba

Mgr. Jana Krkošková

Telefón: 0902 930228

Email: avca@aveducation.sk

Odkaz

https://www.facebook.com/pages/Akad%C3%A9mia-vzdel%C3%A1vania-pobo%C4%8Dka-%C4%8Cadca/148191695225572?fref=ts