Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Občianske združenie zamerané na vzdelávanie dospelých, detí a mládeže. Poskytujeme jazykové kurzy, rekvalifikácie, odborné semináre a rôzne iné formy vzdelávania.

Deň otvorených dverí v Akadémii vzdelávania Čadca 2016

20.10.2016 10:00 - Čadca

Popis

Deň otvorených dverí bude zameraný na informovanie širokej verejnosti o význame a poslaní Týždňa celoživotného vzdelávania. Všetci účastníci dostanú informácie o možnostiach vzdelávania sa pre nezamestnaných (REPAS) a zamestnaných občanov. Budú si môcť zdarma otestovať svoje jazykové zručnosti a získať informácie o nových trendoch v jazykovom vzdelávaní.

Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Krkošková

Tel. 0902 930 228

Email: avca@aveducation.sk

Odkaz

http://www.akademiavzdelavania.sk/sk/partneri/partner/akademia-vzdelavania-cadca